Računi za Jeftinu struju su pregledni i jednostavni
Podaci za dostavu računa.

Broj računa.

Razdoblje za koje je izdan račun.

Podaci za plaćanje.

Podatak jedinstven za svakog kupca, broj koji služi za identifikaciju prilikom kontaktiranja Pozivnog Centra.

Podaci o kupcu (potpisniku ugovora).

Datum do kojeg je potrebno podmiriti račun.

Iznos bez PDV-a i ukupan PDV.

Aktualne obavijesti i informacije.

Broj obračunskog mjernog mjesta.

Naziv i adresa obračunskog mjernog mjesta.

Podatak o kategoriji potrošnje (kućanstvo ili poduzetništvo).

Tarifni model.

Naziv i kontakt broj Elektre kojoj pripadate i koju je potrebno kontaktirati u slučaju kvara na mreži.

Ukupan trošak bez PDV-a.

Specifikacija računa po stavkama.

Ukupni iznos zaračunate električne energije.

Ukupni iznos troška za korištenja distribucijske mreže.

Ukupni iznos troška za korištenja prijenosne mreže.

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije.

Iznos mjesečne naknade za opskrbu.

Na računu dobivate stopostotni popust na navedenu stavku i trošak iste preuzima GEN-I Zagreb d.o.o.

Postupak podnošenja reklamacije.

Dodatne informacije o računu.

Zakonske odredbe.

Za detaljna objašnjenja pojedinih stavki kliknite sliku računa.