Računi za Jeftinu struju su pregledni i jednostavni
Podaci o računu

Podaci o kupcu

Podaci za dostavu računa

Podaci o obračunskom mjernom mjestu

Podaci o stanju brojila

Ukupni iznos zaračunate električne energije

Ukupni iznos troškova korištenja distribucijske mreže

Ukupni iznos troškova korištenja prijenosne mreže

Aktualne obavijesti i informacije.

Iznos mjesečne naknade za opskrbu

Stavka obračunate akcije "mjesec struje besplatno"

Iznos osnovice za obračun PDV

Stopa PDV

Iznos PDV

Ukupan iznos računa za plaćanje.

Specifikacija računa po stavkama.

Ukupni iznos zaračunate električne energije.

Ukupni iznos troška za korištenja distribucijske mreže.

Ukupni iznos troška za korištenja prijenosne mreže.

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije.

Iznos mjesečne naknade za opskrbu.

Na računu dobivate stopostotni popust na navedenu stavku i trošak iste preuzima GEN-I Zagreb d.o.o.

Postupak podnošenja reklamacije.

Dodatne informacije o računu.

Zakonske odredbe.

Za detaljna objašnjenja pojedinih stavki kliknite sliku računa.