Izvješće o strukturi prodane električne energije sukladno Metodologiji utvrđivanja jamstva podrijetla električne energije opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o.

1. Udio pojedinih izvora energije u ukupno prodanoj električnoj energiji svim krajnim kupcima u izveštajnom razdoblju

2. STRUKTURA UKINUTIH JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

2017.godina Energija vode Ukupno
Ukinuta jamstva podrijetla (MWh)              10.498      10.498

 

    • informacije i poveznice na godišnja izvješća operatora tržišta određena ovom Metodologijom mogu se pronaći na ovom linku. 
    • poveznice na internetske stranice operatora tržišta povezane sa sustavom jamstva podrijetla električne energije, Registrom i sustavom poticanja mogu se pronaći na linkovima:

Akcija »Mjesec struje besplatno 2018«

U razdoblju od uključujući 1. rujna 2018 do uključujući 30. rujna 2018 traje akcija »Mjesec struje besplatno 2018«. U akciji za kućanstva može za pojedinačno obračunsko mjerno mjesto sudjelovati svaki kupac za kojeg vrijede Opći uvjeti.