Izvješće o strukturi prodane električne energije sukladno Metodologiji utvrđivanja jamstva podrijetla električne energije opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o.

1. Udio pojedinih izvora energije u ukupno prodanoj električnoj energiji svim krajnim kupcima u izveštajnom razdoblju

  

  

2. STRUKTURA UKINUTIH JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

 

  

  

2015.godina Energija vode Energija biomase Energija sunca Ukupno
Ukinuta jamstva podrijetla (MWh)              92.561                     24.614                        13      117.188

 

Akcija »Mjesec struje besplatno 1«

Zbog izuzetnog zanimanja produljujemo akciju "Mjesec struje besplatno 1" do zaključno s 31. 12. 2017. Akcija vrijedi za nove potrošače iz kategorija potrošnje kućanstvo i malo poduzetništvo tvrtke GEN-I, koji odabirom ponude Jeftina struja uz niske cijene dobivaju i prvi mjesec besplatne električne energije.