Izvješće o strukturi prodane električne energije sukladno Metodologiji utvrđivanja jamstva podrijetla električne energije opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o.

1. Udio pojedinih izvora energije u ukupno prodanoj električnoj energiji svim krajnim kupcima u izveštajnom razdoblju

2. STRUKTURA UKINUTIH JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

2016.godina Energija vode Ukupno
Ukinuta jamstva podrijetla (MWh)              4.157      4.157