Računi za Jeftinu struju su pregledni i jednostavniPodaci o računu

Podaci o kupcu

Podaci za dostavu računa

Podaci o obračunskom mjernom mjestu

Podaci o stanju brojila

Ukupni iznos zaračunate električne energije

Ukupni iznos troškova korištenja distribucijske mreže

Ukupni iznos troškova korištenja prijenosne mreže

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije. Jednaka kod svih opskbrljivača.

Naknada za obveznu isporuku električne energije iz obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije.

Iznos mjesečne naknade za opskrbu

Iznos visine trošarine.

Stavka obračunate akcije "mjesec struje besplatno"

Iznos osnovice za obračun PDV

Stopa PDV

Iznos PDV

Ukupan iznos računa za plaćanje.

Za detaljna objašnjenja pojedinih stavki kliknite sliku računa.