Izvješće o strukturi prodane električne energije sukladno Metodologiji utvrđivanja jamstva podrijetla električne energije opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o.

1. Udio pojedinih izvora energije u ukupno prodanoj električnoj energiji svim krajnim kupcima u izveštajnom razdoblju

  

  

2. STRUKTURA UKINUTIH JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

 

  

  

2015.godina Energija vode Energija biomase Energija sunca Ukupno
Ukinuta jamstva podrijetla (MWh)              92.561                     24.614                        13      117.188

 

»Mjesec struje besplatno 1« za malo poduzetništvo

S obzirom na velik broj vaših upita, odlučili smo akciju „Mjesec struje besplatno 1” produžiti do 31. prosinca 2017. godine. Akcija će biti realizirana ako nam potpisani Ugovor o opskrbi zajedno s potpisanom Izjavom za sudjelovanje u akciji pošaljete na našu adresu do 31. siječnja 2018. godine.