Promijenite opskrbljivača električne energije

Pročitajte više

Mrežarina naknada za korištenje mreže

Mrežarina je regulirana naknada za korištenje prijenosne i distribucijske mreže koju operatoru HEP ODS plaćaju svi potrošači. Obračunava se u skladu s tarifnim postavkama za javne usluge korištenja prijenosne i distribucijske mreže. Iznos naknade za distribuciju možete pronaći na web-stranici http://www.hep.hr/ods/kupci/tarifni.aspx.

MOJ
GEN-I