Program mjera za poticanje energetske učinkovitosti

Svrha aktivnosti i cilj tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. predstavljanje je mjera za poticanje korištenja energije iz obnovljivih izvora i poboljšanje energetske učinkovitosti, koje će s troškovnog aspekta biti zanimljive za krajnje potrošače energije, a istovremeno i poslovno zanimljive za tvrtke. Krajnjim potrošačima želimo omogućiti uvid u široku paletu usluga, čijim će se izvođenjem postići osnovni cilj programa – osvješćivati krajnje korisnike o učinkovitom korištenju energije i skrbi za okoliš te ih usmjeravati na izvore koji im mogu ponuditi dodatne informacije o izvođenju mjera za učinkovito korištenje energije.

Lista za potrošače energije i praktične informacije u svezi s pravima krajnjih kupaca električne energije

Sukladno Zakonu o tržištu električne energije (Narodne novine br. 22/13, 95/15 i 102/15, dalje u tekstu: ZTEE), Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine br. 85/15) u ovom dokumentu nalaze se praktične informacije u svezi s pravima krajnjih kupaca električne energije i druge informacije.

Izvješće o kvaliteti usluge za 2021. godinu

Temeljem članka 77., stavke 1 Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17 i 31/18) u ovom dokumentu nalaze se podaci o kvaliteti opskrbe električnom energijom u skladu s člankom 70. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom.

Arhiv

Izvješće o kvaliteti usluge za 2020. godinu

Temeljem članka 77., stavke 1 Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17 i 31/18) u ovom dokumentu nalaze se podaci o kvaliteti opskrbe električnom energijom u skladu s člankom 70. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom.

Izvješće o kvaliteti usluge za 2019. godinu

Temeljem članka 77., stavke 1 Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17 i 31/18) u ovom dokumentu nalaze se podaci o kvaliteti opskrbe električnom energijom u skladu s člankom 70. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom.

Izvješće o kvaliteti usluge za 2018. godinu

Temeljem članka 77., stavke 1 Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom („Narodne novine“, broj 37/17, 47/17 i 31/18) u ovom dokumentu nalaze se podaci o kvaliteti opskrbe električnom energijom u skladu s člankom 70. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom.