Imate li pitanje? Potražite odgovor.

Potražite odgovore u sljedećim temama.

Promjena opskrbljivača

Uvjeti, postupak i trošak zamjene opskrbljivača električnom energijom.

Cijene i tarife

Cijene električne energije i korištenje električne mreže, doprinosa i trošarina na električnu energiju.

Račun za električnu energiju

Iznosi, stavke i promjena podataka na računu, obračunu i plaćanje računa.

Brojilo i mjerno mjesto

Način i učestalost očitavanja brojila, dojavljivanje stanja brojila i kvarovi brojila.

Pogreške i problemi

Napake in težave na električnem omrežju, napake na računu, težave s plačevanjem računa in odčitavanjem porabe.

O portalu Moj GEN-I

Više informacija o korištenju portala MOJ GEN-I.

E-mobilnost

E-mobilnost je usluga GEN-I Hrvatska d.o.o. koja omogućuje jednostavno i jeftinije korištenje javnih punionica za električna vozila u Hrvatskoj i Sloveniji