Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora

Društvo GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, obavještava vas da imate mogućnost podnijeti pisani prigovor na sljedeće načine:

  • u poslovnim prostorijama društva GEN-I Hrvatska d.o.o., koje se nalaze na adresi Radnička cesta 54, 10000 Zagreb ili putem
  • pošte na adresu GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb ili
  • telefaksa na broj +385 1 6419 604 ili
  • elektroničke pošte na adresu jeftinastruja@gen-i.hr

Sukladno stavku 3. članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 41/14, broj 110/15), ova obavijest vidljivo se ističe u poslovnim prostorijama, te objavljuje na internetskoj stranici www.jeftinastruja.hr. Na navedenoj internetskoj stranici također se nalazi i detaljnija obavijest o postupku podnošenja i rješavanja pisanih prigovora (za detaljniju obavijest kliknite na poveznicu).

Za više informacija također možete nazvati naš pozivni centar na besplatan telefonski broj 0800 25 58, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati.

Detaljnija obavijest o postupku podnošenja i rješavanja pisanih prigovora

Opskrbljivač GEN-I Hrvatska d.o.o. vam u svrhu zaštite vaših interesa osigurava sljedeće pravo na rješavanje prigovora. Ova obavijest o načinu podnošenja i rješavanja pisanih prigovora objavljena je na internetskoj stranici opskrbljivača.

Prigovore na provođenje, odnosno izvršavanje Ugovora o opskrbi električnom energijom (to jest, na provođenje radnji ili usluga koje su u nadležnosti tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. kao opskrbljivača) možete podnijeti u pisanom obliku na sljedeći način:

1. korak (prvi prigovor): najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa, odnosno od dana nastanka razloga za prigovor imate pravo podnijeti pisani prigovor opskrbljivaču GEN-I Hrvatska d.o.o. osobno u poslovnim prostorijama opskrbljivača na adresi Radnička cesta 54, 10000 Zagreb ili poštom na tu istu adresu, telefaksom na broj +385 1 6419 604 ili elektroničkom poštom na adresu jeftinastruja@gen-i.hr. GEN-I Hrvatska d.o.o. obvezuje se odgovoriti na vaš prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka. Rješavanje svih prigovora za vas je besplatno.

2. korak (drugi prigovor): ako se ne slažete s rješenjem vašeg prvog prigovora, imate nam pravo, na načine i na adrese navedene u prethodnom koraku, podnijeti drugi prigovor o istom predmetu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o prvom prigovoru. GEN-I Hrvatska d.o.o. odlučit će o vašem drugom prigovoru najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana njegova primitka, pri čemu će o drugom prigovoru odlučivati zaposlenik tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. koji nije rješavao vaš prvi prigovor.

3. korak (treći prigovor): ako se ne slažete ni s rješenjem vašeg drugog prigovora, imate nam pravo, na načine i na adrese navedene u prvom koraku, podnijeti treći prigovor o istom predmetu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o drugom prigovoru. GEN-I Hrvatska d.o.o. odlučit će o vašem trećem prigovoru najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana njegova primitka, pri čemu će o trećem prigovoru odlučivati zaposlenik tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. koji nije rješavao ni vaš prvi, ni drugi prigovor.

4. korak (pokretanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova): ako se ne slažete s odlukom tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o., odnosno ako se ne slažete s rješenjem trećeg prigovora na navodne povrede opskrbljivača u izvršavanju ugovora o opskrbi električnom energijom, možete, kao potrošač, sukladno odredbama važećeg Zakona o tržištu električne energije i zakona koji uređuje alternativni postupak rješavanja potrošačkih sporova za izvansudsko (alternativno) rješavanje potrošačkih sporova, izravno se obratiti prijavljenom tijelu za ARPS (npr. Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Kneza Mislava 12, www.medijacija.hr ili Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, www.hgk.hr). Kontakt podaci prijavljenih tijela za ARPS objavljeni su na web stranici središnjeg potrošačkog portala (www.szp.hr). Vaš zahtjev će rješavati određena neovisna treća strana u ovlaštenom tijelu ARPS-a. 

Ako se vaš prigovor odnosi na izvođenje reguliranih radnji ili usluga operatora distribucijskog sustava koje su određene propisima (npr. očitanje brojila, prikupljanje, obrada i prijenos mjernih podataka, točnost obračunskih podataka, kvaliteta i pouzdanost isporuke električne energije itd.), to jest na radnje ili usluge koje su u nadležnosti operatora distribucijskog sustava, GEN-I Hrvatska d.o.o. zbog nenadležnosti takav prigovor neće rješavati nego će vas uputiti da podnesete prigovor operatoru distribucijskog sustava. GEN-I Hrvatska d.o.o. odgovaran je za kvalitetu svojih usluga sukladno Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15). Nadoknada zbog mogućeg kršenja ugovorene razine kvalitete usluga izračunava se sukladno Zakonu o obveznim odnosima. GEN-I Hrvatska d.o.o. jamči vam dobar standard usluge i obrade vaših prigovora i to na način da vam omogućava rješavanje sporova između vas i opskrbljivača tvrtke GEN-I Hrvatska d.o.o. na pošten i vremenski prihvatljiv način.

Ova obavijest vrijedi i nakon početka valjanosti novih Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine br. 85/15) od 1. listopada 2015. godine, koje je izdala Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) na temelju Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine br. 22/13, 95/15 i 102/15).