Arhiva općih uvjeta

Arhiva ugovora

 

Arhiva cjenika

 

Cjenik usluge E-mobilnost

->  Cjenik usluge E-mobilnost GEN-I Hrvatska d.o.o

 

Cjenik električne energije za kućanstva - Cjenik od 1. Siječnja 2017.

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT
(kn/kWh)*
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)**
Cijena bez PDV-a 0,423 22,40
Cijena s PDV-om*** 0,478 25,31

 

BIJELI I CRVENI tarifni model
(viša i niža dnevna tarifa)
Niski napon
VT
(kn/kWh)*
NT
(kn/kWh)*
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)**
Cijena bez PDV-a 0,450 0,225 22,40
Cijena s PDV-om*** 0,509 0,254 25,31

*Cijena od 1. 1. 2017.

**Cijena od 1. 9. 2021.

***Od 1. 1. 2017. PDV na električnu energiju iznosi 13% umjesto dosadašnjih 25%. Iznosi izraženi s PDV-om zaokruženi su na tri decimale.

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi, bijeli i crveni.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

Od 1. 3. 2022. stupa na snagu promjena cijene tarifnih stavki na Cjeniku električne energije za kućanstvo - Cjenik od 1. Siječnja 2017.

Na Cjeniku električne energije za kućanstva - Cjenik od 1. siječnja 2017., promijenit će se cijene tarifnih stavki. Izmijenjene (nove) cijene tarifnih stavki stupaju na snagu 1. 3. 2022., naknada za opskrbu na tom cjeniku ostaje ista.

To će značiti povećanje iznosa računa za električnu energiju za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo kojima će 1. 3. 2022. i nakon tog datuma, opskrbljivač isporučivati električnu energiju po izmijenjenim (novim) cijenama prema Cjeniku električne energije za kućanstva.

Navedeni krajnji kupci iz kategorije kućanstva imaju pravo pismeno odustati od sklopljenog/ih Ugovora o opskrbi električnom energijom u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana stupanja na snagu izmijenjenih cijena, bez otkaznog roka i bez ugovorne kazne. Pismeni raskid može se poslati na e-mail/poštansku adresu opskrbljivača.

Ova se obavijest smatra dodatkom ugovora i pravno je obvezujuća.

Akcijske cijene „Proljetna akcija 2020“

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT
(kn/kWh)
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,360 7,40
Cijena s PDV-om 0,407 8,36

 

BIJELI I CRVENI tarifni model
(viša i niža dnevna tarifa)
Niski napon
VT
(kn/kWh)
NT
(kn/kWh)
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,383 0,191 7,40
Cijena s PDV-om 0,433 0,216 8,36

Navedene cijene u cjeniku ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OiE), troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja, a koja opskrbljivač zaračunava kupcu.

Valjanost navedenih cijena u cjeniku je tri mjeseca, počevši od dana uspješnog postupaka promjene opskrbljivača kod Operatora distribucijskog sustava (dalje u tekstu: ODS) u korist opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o., odnosno od prvog izdanog računa za električnu energiju, izdanog od strane opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o.

Po isteku razdoblja valjanosti navedenih cijena u cjeniku, opskrbljivač će novim kupcima obračunavati isporučenu električnu energiju prema važećem Cjeniku električne energije za kućanstva, sukladno s Uvjetima opskrbljivača.

 

Cjenik - naknada za opskrbu do 31. 9. 2021.

PLAVI, BIJELI I CRVENI tarifni model Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 7,40
Cijena s PDV-om 8,36

 

Akcijske cijene „Dovedi prijatelja 2020“

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,360 7,40
Cijena s PDV-om 0,407 8,36

 

BIJELI I CRVENI tarifni model
(viša i niža dnevna tarifa)
Niski napon
VT (kn/kWh) NT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,383 0,191 7,40
Cijena s PDV-om 0,433 0,216 8,36

Navedene cijene u cjeniku ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OiE), troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja, a koja opskrbljivač zaračunava kupcu.

Valjanost navedenih cijena u cjeniku je tri mjeseca, počevši od dana uspješnog postupaka promjene opskrbljivača kod Operatora distribucijskog sustava (dalje u tekstu: ODS) u korist opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o., odnosno od prvog izdanog računa za električnu energiju, izdanog od strane opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o.

Po isteku razdoblja valjanosti navedenih cijena u cjeniku, opskrbljivač će novim kupcima obračunavati isporučenu električnu energiju prema važećem Cjeniku električne energije za kućanstva, sukladno s Uvjetima opskrbljivača.

Cjene za razdoblje 1. 4. 2020 - 30. 6. 2020**

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,360 7,40
Cijena s PDV-om 0,407 8,36

 

BIJELI I CRVENI tarifni model
(viša i niža dnevna tarifa)
Niski napon
VT (kn/kWh) NT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,383 0,191 7,40
Cijena s PDV-om 0,433 0,216 8,36

 **Cjenik za opskrbu u razdoblju od 1.4.2020 do 30.6.2020 uključuje 15% popusta na cijene pojedinačnih tarifa VT, NT, JT. Popust ne vrijedi za Naknadu za opskrbu. Opskrba od 1.7.2020 se obračunava po ovom Cjeniku bez popusta.

 

Cjenik stupa na snagu 1. listopada 2013.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Jednotarifno mjerenje (tarifni model PLAVI) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,423     7,40
Cijena s PDV-om 0,529      9,25
Dvotarifno mjerenje (tarifni model BIJELI) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,450 0,225 7,40
Cijena s PDV-om   0,563 0,281 9,25

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi, bijeli.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač  nema utjecaja.

Javna obveza društva GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja elektirčne energije, Radnička cesta 54, Zagreb 

CJENIK STUPA NA SNAGU 18. lipnja 2013. godine i traje do 30. rujna 2013.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Jednotarifno mjerenje (tarifni model PLAVI) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,460     7,40
Cijena s PDV-om 0,575      
Dvotarifno mjerenje (tarifni model BIJELI)  Niski napon Cijena bez PDV-a   0,490 0,245 7,40
    0,613 0,306 9,25

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.
Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač  nema utjecaja.

POJAŠNJENJE DNEVNIH TARIFNIH STAVKI

Sukladno važećem Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine br. 143/06 i 26/10) upotrebljava se sljedeći način razvrstavanja isporučene električne energije po dnevnim tarifnim stavkama: viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svakim danom u vremenu od 7.00 do 21.00 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 8.00 do 22.00 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalom vremenu isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

Cjenik na dan 17. lipnja 2013. godine.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Jednotarifno mjerenje (tarifni model PLAVI) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,47     7,40
Cijena sa PDV-om 0,59     9,25
Dvotarifno mjerjenje (tarifni model BIJELI) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,50 0,25 7,40
Cijena sa PDV-om   0,63 0,31 9,25