Arhiva općih uvjeta

Opći uvjeti opskbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnih kupaca iz kategorije kućanstvo - vrijede od 1. 11. 2016. do 15. 11. 2016.

Opći uvjeti opskbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnih kupaca iz kategorije kućanstvo - vrijede od 1. 3. 2016. do 1. 11. 2016.

Opći uvjeti opskbljivača za opskrbu kućanstva električnom energijom - vrijede do 1. 3. 2016.

Arhiva cjenika

Cjenik stupa na snagu 1. listopada 2013.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Jednotarifno mjerenje (tarifni model PLAVI) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,423     7,40
Cijena s PDV-om 0,529      9,25
Dvotarifno mjerenje (tarifni model BIJELI) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,450 0,225 7,40
Cijena s PDV-om   0,563 0,281 9,25

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi, bijeli.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač  nema utjecaja.

Javna obveza društva GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja elektirčne energije, Radnička cesta 54, Zagreb 

CJENIK STUPA NA SNAGU 18. lipnja 2013. godine i traje do 30. rujna 2013.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Jednotarifno mjerenje (tarifni model PLAVI) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,460     7,40
Cijena s PDV-om 0,575      
Dvotarifno mjerenje (tarifni model BIJELI)  Niski napon Cijena bez PDV-a   0,490 0,245 7,40
    0,613 0,306 9,25

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.
Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač  nema utjecaja.

POJAŠNJENJE DNEVNIH TARIFNIH STAVKI

Sukladno važećem Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine br. 143/06 i 26/10) upotrebljava se sljedeći način razvrstavanja isporučene električne energije po dnevnim tarifnim stavkama: viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svakim danom u vremenu od 7.00 do 21.00 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 8.00 do 22.00 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalom vremenu isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

Cjenik na dan 17. lipnja 2013. godine.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Jednotarifno mjerenje (tarifni model PLAVI) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,47     7,40
Cijena sa PDV-om 0,59     9,25
Dvotarifno mjerjenje (tarifni model BIJELI) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,50 0,25 7,40
Cijena sa PDV-om   0,63 0,31 9,25