Akcijske cijene „Dovedi prijatelja 2020“

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,360 7,40
Cijena s PDV-om 0,407 8,36

 

BIJELI I CRVENI tarifni model
(viša i niža dnevna tarifa)
Niski napon
VT (kn/kWh) NT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,383 0,191 7,40
Cijena s PDV-om 0,433 0,216 8,36

Navedene cijene u cjeniku ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OiE), troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja, a koja opskrbljivač zaračunava kupcu.

Valjanost navedenih cijena u cjeniku je tri mjeseca, počevši od dana uspješnog postupaka promjene opskrbljivača kod Operatora distribucijskog sustava (dalje u tekstu: ODS) u korist opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o., odnosno od prvog izdanog računa za električnu energiju, izdanog od strane opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o.

Po isteku razdoblja valjanosti navedenih cijena u cjeniku, opskrbljivač će novim kupcima obračunavati isporučenu električnu energiju prema važećem Cjeniku električne energije za kućanstva, sukladno s Uvjetima opskrbljivača.

 

Akcijske cijene „Proljetna akcija 2020“

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,360 7,40
Cijena s PDV-om 0,407 8,36

 

BIJELI I CRVENI tarifni model
(viša i niža dnevna tarifa)
Niski napon
VT (kn/kWh) NT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,383 0,191 7,40
Cijena s PDV-om 0,433 0,216 8,36

Navedene cijene u cjeniku ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OiE), troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja, a koja opskrbljivač zaračunava kupcu.

Valjanost navedenih cijena u cjeniku je tri mjeseca, počevši od dana uspješnog postupaka promjene opskrbljivača kod Operatora distribucijskog sustava (dalje u tekstu: ODS) u korist opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o., odnosno od prvog izdanog računa za električnu energiju, izdanog od strane opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o.

Po isteku razdoblja valjanosti navedenih cijena u cjeniku, opskrbljivač će novim kupcima obračunavati isporučenu električnu energiju prema važećem Cjeniku električne energije za kućanstva, sukladno s Uvjetima opskrbljivača.

 

Cjenik od 1. siječnja 2017.

Cijene od 1. siječnja 2017.

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,423 7,40
Cijena s PDV-om 0,478* 8,36

 

BIJELI I CRVENI tarifni model
(viša i niža dnevna tarifa)
Niski napon
VT (kn/kWh) NT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,450 0,225 7,40
Cijena s PDV-om 0,509* 0,254* 8,36

 

Cijene za razdoblje 1. 4. 2020 - 30. 6. 2020**

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,360 7,40
Cijena s PDV-om 0,407 8,36

 

BIJELI I CRVENI tarifni model
(viša i niža dnevna tarifa)
Niski napon
VT (kn/kWh) NT (kn/kWh) Naknada za opskrbu (kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,383 0,191 7,40
Cijena s PDV-om 0,433 0,216 8,36

* Od 1. 1. 2017. PDV na električnu energiju iznosi 13 % umjesto dosadašnjih 25 %. Iznosi izraženi s PDV-om zaokruženi su na tri decimale

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi, bijeli i crveni.

**Cjenik za opskrbu u razdoblju od 1.4.2020 do 30.6.2020 uključuje 15% popusta na cijene pojedinačnih tarifa VT, NT, JT. Popust ne vrijedi za Naknadu za opskrbu. Opskrba od 1.7.2020 se obračunava po ovom Cjeniku bez popusta.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

 

POJAŠNJENJE DNEVNIH TARIFNIH STAVKI

Sukladno važećim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/2015) tarifne stavke ovise o vremenu potrošnje tijekom dana, kako slijedi: po višoj dnevnoj tarifi (VT) obračunava se električna energija isporučena u razdoblju od 7:00 do 21:00 sat kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 8:00 do 22:00 sata kod ljetnog računanja vremena. U ostalom vremenu isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

 

INFORMACIJE O IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA KRAJNJE KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO

Klikom na poveznicu doći ćete na internetsku stranicu poduzeća HEP ELEKTRA d.o.o., koje obavlja javnu uslugu oskrbe električnom energijom, na kojoj se nalaze informacije o iznosima tarifnih stavki za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo bez naknade za korištenje mreže - Tablica 2.