Cjenik električne energije za kućanstva - Cjenik od 1. 3. 2022.

Obavijest s danom 12.10.2022.

Navedeni cjenik odnosi se na postojeće krajnje kupce kategorije kućanstvo. Do daljnjega ne primamo upite/zahtjeve za sklapanje novog ugovora o opskrbi električnom energijom i ne sklapamo ugovore o opskrbi kućanstva električnom energijom s novim kupcima.

 

PLAVI TARIFNI MODEL

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT
(€/kWh)
JT
(kn/kWh)
Cijena bez 13% PDV-a 0,073 0,552
Cijena s 13% PDV-om 0,083 0,624

*Cijena od 1. 3. 2022.


PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
Naknada za opskrbu
(€/mjesec)
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)
Cijena bez 13% PDV-a 2,97 22,40
Cijena s 13% PDV-om 3,36 25,31

*Cijena od 1. 9 2021.

 FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:  1 EUR = 7,53450 KN 

 

BIJELI TARIFNI MODEL

(€/kWh)
BIJELI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
VT
(€/kWh)
VT
(kn/kWh)
NT
(€/kWh)
NT
(kn/kWh)
Cijena bez 13% PDV-a 0,079 0,595  0,039 0,295
Cijena s 13% PDV-om 0,089 0,672 0,044 0,333

*Cijena od 1. 3. 2022.


BIJELI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
Naknada za opskrbu
(€/mjesec)
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)
Cijena bez 13% PDV-a 2,97 22,40
Cijena s 13% PDV-om 3,36 25,31

*Cijena od 1. 9 2021.

 FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:  1 EUR = 7,53450 KN

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi, bijeli i crveni.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

 

CIJENE NA TEMELJU UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE 

Dana 10.09.2022. stupila je na snagu Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Narodne novine, br. 104/2022; u daljnjem tekstu: Uredba) kojom se, između ostalog, utvrđuju način i uvjeti formiranja cijena za kupce kategorije kućanstvo u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine (u daljnjem tekstu: najveća dopuštena cijena električne energije). Najviše dopuštene cijene električne energije, utvrđene Uredbom, koristit će se izravno na temelju Uredbe za sve kupce kategorije kućanstvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije odnosno za kupce kojima vrijedi „Cjenik električne energije za kućanstva“ i koji ispunjavaju uvjete iz Uredbe.

Najviše dopuštene cijene električne energije prema Uredbi primjenjivat će se od 1. listopada 2022. do, očekivanog, 31. ožujka 2023. Prema Uredbi, tarifne cijene električne energije u navedenom razdoblju za kupce kućanstva s ukupnom šestomjesečnom potrošnjom električne energije do 2.500 kWh iznose kako slijedi: JT: 0,5295 kn/kWh (0,07 €/kWh), VT: 0,5635 kn/kWh (0,07 €/kWh), NT: 0,2765 kn/kWh (0,04 € /kWh) (bez PDV-a) ili JT 0,5983 kn/kWh (0,08 €/kWh), VT: 0,6368 kn/kWh (0,08 €/kWh), NT: 0,3124 kn/kWh (0,04 €/kWh) (s PDV-om). Ukoliko povlašteni kupac kućanstva premaši gore navedeni ukupni iznos šestomjesečne potrošnje (odnosno za potrošnju iznad 2.500 kWh), za razliku u potrošnji energije plaća se iznos uvećan za 50% od iznosa gore navedenih tarifa.

Uredba ne utječe na zaračunavanje ostalih tarifnih stavki iz gore navedenog cjenika. GEN-I Hrvatska d.o.o. zadržava pravo dopune, izmjene ili ispravka ove obavijesti u slučaju izmjene Uredbe, odnosno dodatnih objašnjenja u vezi s provedbom Uredbe.  

 

POJAŠNJENJE DNEVNIH TARIFNIH STAVKI 

Sukladno važećim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/2020) tarifne stavke ovise o vremenu potrošnje tijekom dana, kako slijedi: po višoj dnevnoj tarifi (VT) obračunava se električna energija isporučena u razdoblju od 7:00 do 21:00 sat kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 8:00 do 22:00 sata kod ljetnog računanja vremena. U ostalom vremenu isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

 

INFORMACIJE O IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA KRAJNJE KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO

Klikom na poveznicu doći ćete na internetsku stranicu poduzeća HEP ELEKTRA d.o.o., koje obavlja javnu uslugu oskrbe električnom energijom, na kojoj se nalaze informacije o iznosima tarifnih stavki za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo bez naknade za korištenje mreže - Tablica 2.