Cjenik električne energije za kućanstva - Cjenik od 1. 3. 2022.

 

PLAVI TARIFNI MODEL

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT
(kn/kWh)
JT
(€/kWh)
Cijena bez 13% PDV-a 0,552 0,073
Cijena s 13% PDV-om 0,624 0,083

*Cijena od 1. 3. 2022.


PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)
Naknada za opskrbu
(€/mjesec)
Cijena bez 13% PDV-a 22,40 2,97
Cijena s 13% PDV-om 25,31 3,36

*Cijena od 1. 9 2021.

 FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:  1 EUR = 7,53450 KN 

 

BIJELI TARIFNI MODEL

(€/kWh)
BIJELI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
VT
(kn/kWh)
VT
(€/kWh)
NT
(kn/kWh)
NT
(€/kWh)
Cijena bez 13% PDV-a 0,595 0,079 0,295 0,039
Cijena s 13% PDV-om 0,672 0,089 0,333 0,044

*Cijena od 1. 3. 2022.


BIJELI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)
Naknada za opskrbu
(€/mjesec)
Cijena bez 13% PDV-a 22,40 2,97
Cijena s 13% PDV-om 25,31 3,36

*Cijena od 1. 9 2021.

 FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:  1 EUR = 7,53450 KN

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi, bijeli i crveni.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

 

POJAŠNJENJE DNEVNIH TARIFNIH STAVKI

Sukladno važećim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/2020) tarifne stavke ovise o vremenu potrošnje tijekom dana, kako slijedi: po višoj dnevnoj tarifi (VT) obračunava se električna energija isporučena u razdoblju od 7:00 do 21:00 sat kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 8:00 do 22:00 sata kod ljetnog računanja vremena. U ostalom vremenu isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.

 

INFORMACIJE O IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA KRAJNJE KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO

Klikom na poveznicu doći ćete na internetsku stranicu poduzeća HEP ELEKTRA d.o.o., koje obavlja javnu uslugu oskrbe električnom energijom, na kojoj se nalaze informacije o iznosima tarifnih stavki za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo bez naknade za korištenje mreže - Tablica 2.