Kako biste započeli postupak promjene opskrbljivača potpišite dva primjerka Ugovora o opskrbi kućanstva električnom energijom te SEPA Suglasnost za izravno terećenje ukoliko biste željeli navedenu opciju aktivirati. Potpisanu dokumentaciju pošaljite na našu adresu: GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb.

Ako imate pitanja slobodno nas kontaktirajte na besplatan telefonski broj 0800 2558 ili nam pišite na jeftinastruja@gen-i.hr.

DOKUMENTI

Do daljnjega ne primamo upite/zahtjeve za sklapanje novog ugovora o opskrbi električnom energijom i ne sklapamo ugovore o opskrbi kućanstva električnom energijom s novim kupcima.