Obavijest o izmjeni Općih uvjeta

Obavještavamo vas o promjeni Uvjeta opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo od 29. 9. 2016. Promjene će vrijediti od uključujući 15. 11. 2016. te će se koristiti i za ugovore sklopljene prije tog datuma. Vrše se zbog usklađenja s propisima i sukladno dodatnim uputama Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Detaljnije informacije nalaze se na www.jeftinastruja.hr, također nas možete kontaktirati i putem e-pošte jeftinastruja@gen-i.hr, telefona 0800 2558 ili osobno u našem sjedištu.

Ostale aktualne obavijesti