Obavijest o primjeni Uredbe Vlade

Sukladno Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije donesenoj od strane Vlade Republike Hrvatske, u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine, primjenjivati će se ograničene cijene električne energije definirane spomenutom Uredbom.

Kupce iz kategorije kućanstva savjetujemo da u listopadu 2022 i ožujku 2023 očitaju svoje brojilo i prijave ga svom distribucijskom području (https://www.hep.hr/ods/pristup-mrezi/distribucijska-podrucja-elektre/25) ili putem portala Moja mreža (https://mojamreza.hep.hr/dostava).

Više o Uredbi pročitajte u Narodnim novinama, Izdanje NN 104/2022 (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_104_1519.html).