Obavijest o promjeni visine naknade za opskrbu od 1.9.2021.

Od 1.9.2021. promijenit će se na Cjeniku električne energije za kućanstva visina naknade za opskrbu tako da će mjesečno iznositi 22,40 kuna bez PDV-a ili 25,31 kn s 13% PDV-a za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto.

Budući da promjena visine naknade za opskrbu može značiti povećanje plaćanja iznosa za električnu energiju za krajnje kupce iz kategorije kućanstva, a kojima će na 1.9.2021. i nakon tog datuma, opskrbljivač isporučivati ​​električnu energiju prema Cjeniku električne energije za kućanstva, ti krajnji kupci iz kategorije kućanstva, u skladu sa zakonodavstvom i odredbama Uvjeta opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva, imaju pravo odustajanja od sklopljenog/ih Ugovora o opskrbi električnom energijom u roku od 15 (petnaest) dana nakon promjene iznosa naknade za opskrbu, bez otkaznog roka i ugovorne kazne. Krajnji kupci iz kategorije kućanstva mogu zatražiti raskid ugovora slanjem pisane obavijesti o odustajanju na e-adresu/poštansku adresu opskrbljivača u navedenom roku. U slučaju raskida, krajnji kupac iz kategorije kućanstvo mora što prije provesti postupak promjene opskrbljivača, pri čemu opskrbljivač ne regulira promjenu. Do formalne promjene opskrbljivača, naknada za opskrbu naplaćivat će se u iznosu navedenom u ovoj obavijesti.

U skladu sa zakonskim zahtjevima i navedenim uvjetima opskrbljivača, krajnji kupci iz kategorije kućanstvo informirani su o promjeni iznosa naknade za opskrbu i pravu na odustajanje od Ugovora o isporuci električne energije izravno putem obavijesti na poleđini računa za električnu energiju ili posebnim dopisom. Oboje se smatra dodatkom ugovoru i pravno je obvezujuće.

GEN-I Hrvatska d.o.o.

Zagreb; dana 14.6.2021

Ostale aktualne obavijesti