Obavijest o promjeni visine naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Poštovani kupci električne energije,

obavještavamo vas da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine donijela Uredbu o naknadi za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije koja stupa na snagu 1. studenog 2013. godine, a objavljena je u „Narodnim novinama“ br. 128/2013. Nova visina naknade za poticanje iznosi 0,035 kn/kWh.

Nova visina naknade za poticanje vrijedi za sve kupce električne energije, uz izuzetak onih kupaca koji su sukladno Zakonu, kojim se uređuje zaštita zraka, obvezni ishoditi dozvolu za emisije stakleničkih plinova. Za kupce koji imaju takvu dozvolu cijena se ne mijenja, odnosno ostaje dosadašnjih 0,005 kn/kWh.
Kupcima s valjanom dozvolom želimo skrenuti posebnu pozornost na to da GEN-I Zagreb d.o.o. kao vaš opskrbljivač mora imati presliku tog dokumenta kako bi vam se i dalje zaračunavala naknada u visini od 0,005 kn/kWh.

Odredbe Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije možete pogledati na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_128_2778.html

 

Ostale aktualne obavijesti