Portal MOJ GEN-I

Aktiviranjem internetskog portala MOJ GEN-I omogućujete pristup aktualnim obavijestima, provjeru potrošnje električne energije i pregled izdanih računa u PDF formatu. Tako prikazani računi zamjenjuju arhiviranje papirnatih računa.

Aktivirajte svoj pristup!

Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju putem maila jeftinastruja@gen-i.hr ili na broj telefona: 0800 2558. 

Ostale aktualne obavijesti