Računi za Jeftinu struju su pregledni i jednostavni
Podaci za dostavu računa

Podaci o računu

Razdoblje za koje je izdan račun

Podaci za plaćanje

Identifikacijski broj kupca

Podaci o kupcu

Datum dospijeća plaćanja mjesečne obveze

Iznos računa bez PDV-a i ukupan PDV

Aktualne obavijesti i informacije

Broj obračunskog mjernog mjesta

Adresa obračunskog mjernog mjesta

Kategorija potrošnje

Tarifni model

Distribucijsko područje

Ukupan iznos bez PDV-a

Specifikacija računa po stavkama

Ukupni iznos zaračunate električne energije

Iznos mjesečne naknade za mjerno mjesto

Ukupni iznos troška za korištenja mreže

Iznos mjesečne naknade za opskrbu

Ukupni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

Iznos solidarne naknade

Postupak podnošenja reklamacije

Dodatne informacije o računu

Zakonske odredbe

Za detaljna objašnjenja pojedinih stavki kliknite sliku računa.