Izvješće o strukturi prodane električne energije sukladno Metodologiji utvrđivanja jamstva podrijetla električne energije opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o.

1. UDIO POJEDINIH IZVORA ENERGIJE U UKUPNO PRODANOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI SVIM KRAJNJIM KUPCIMA U IZVEŠTAJNOM RAZDOBLJU

 

2. STRUKTURA UKINUTIH JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

2021. godina Energija vode Elektrarne na bioplin Energija vjetra Ukupno
Ukinuta jamstva podrijetla (MWh) 129.715.000 31.838.000 5.627.000 167.180.000

 

Informacije i poveznice na godišnja izvješća operatora tržišta određena ovom Metodologijom mogu se pronaći na ovom linku. 

Poveznice na internetske stranice operatora tržišta povezane sa sustavom jamstva podrijetla električne energije, Registrom i sustavom poticanja mogu se pronaći na linkovima: