Izvješće o strukturi prodane električne energije sukladno Metodologiji utvrđivanja jamstva podrijetla električne energije opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o.

1. UDIO POJEDINIH IZVORA ENERGIJE U UKUPNO PRODANOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI SVIM KRAJNJIM KUPCIMA U IZVEŠTAJNOM RAZDOBLJU

2. STRUKTURA UKINUTIH JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

2019. godina Energija vode Energija vjetra Ukupno
Ukinuta jamstva podrijetla (MWh)             7.266.000             2.459.000      9.725.000

 

Informacije i poveznice na godišnja izvješća operatora tržišta određena ovom Metodologijom mogu se pronaći na ovom linku. 

Poveznice na internetske stranice operatora tržišta povezane sa sustavom jamstva podrijetla električne energije, Registrom i sustavom poticanja mogu se pronaći na linkovima: