Arhiva općih uvjeta

Arhiva cjenika

Cjenik od 1. siječnja 2017. do 28. veljače 2019. 

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
PLAVI (jedinstvena dnevna tarifa) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,435     35,00
Cijena s PDV-om 0,492*     39,55
BIJELI (viša i niža dnevna tarifa) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,460 0,305 35,00
Cijena s PDV-om   0,520* 0,345* 39,55

* Od 1. 1. 2017. PDV na električnu energiju iznosi 13 % umjesto dosadašnjih 25 %. Iznosi izraženi s PDV-om zaokruženi su na tri decimale.

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije poduzetništvo priključena na mrežu niskog napona i raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, naknade (reguliranog troška) na ime propisanog obveznog otkupa električne energije iz OIEiK i obvezne isporuke te energije krajnjim kupcima, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

Cjenik stupa na snagu 18. 6. 2013. i vrijedi do 31. 12. 2016.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Jednotarifno mjerenje (tarifni model PLAVI) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,435     35,00
Cijena s PDV-om 0,544     43,75
Dvotarifno mjerenje (tarifni model BIJELI) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,460 0,305 35,00
Cijena s PDV-om   0,575 0,381 43,75

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije poduzetništvo priključena na mrežu niskog napona i raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

Javna obveza društva GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja elektirčne energije, Radnička cesta 54, Zagreb 

Cjenik za razdobje od 17. lipnja 2013.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Jednotarifno mjerenje (tarifni model PLAVI) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,45     35,00
Cijena s PDV-om 0,56      43,75
Dvotarifno mjerenje (tarifni model BIJELI) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,47 0,31 35,00
    0,59 0,39 43,75

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.
Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač  nema utjecaja.

POJAŠNJENJE DNEVNIH TARIFNIH STAVKI

Sukladno važećem Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine br. 143/06 i 26/10) upotrebljava se sljedeći način razvrstavanja isporučene električne energije po dnevnim tarifnim stavkama: viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svakim danom u vremenu od 7.00 do 21.00 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 8.00 do 22.00 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalom vremenu isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.