Arhiva općih uvjeta

Arhiva ugovora

Arhiva cjenika

Cjenik električne energije za malo poduzetništvo – Cjenik do 30. 06. 2022.

PLAVI TARIFNI MODEL

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT
(kn/kWh)
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)*
Cijena bez PDV-a 0,974 35,00
Cijena s 13% PDV-om 1,101 39,55

BIJELI TARIFNI MODEL

BIJELI tarifni model
(viša i niža dnevna tarifa)
Niski napon
VT
(kn/kWh)
NT
(kn/kWh)
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)*
Cijena bez PDV-a 1,049 0,749 35,00
Cijena s 13% PDV-om 1,185 0,846 39,55

*Cijena od 1. 3. 2019.

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije poduzetništvo priključena na mrežu niskog napona i raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, naknade (reguliranog troška) na ime propisanog obveznog otkupa električne energije iz OIEiK i obvezne isporuke te energije krajnjim kupcima, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

 

Cjenik električne energije za malo poduzetništvo – Cjenik od 1. ožujka 2019.

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT
(kn/kWh)
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,494 35,00
Cijena s PDV-om 0,558* 39,55

 

BIJELI tarifni model
(viša i niža dnevna tarifa)
Niski napon
VT
(kn/kWh)
NT
(kn/kWh)
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)
Cijena bez PDV-a 0,570 0,418 35,00
Cijena s PDV-om 0,644* 0,472* 39,55

* Od 1. 1. 2017. PDV na električnu energiju iznosi 13%. Iznosi izraženi s PDV-om zaokruženi su na tri decimale.

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije poduzetništvo priključena na mrežu niskog napona i raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, naknade (reguliranog troška) na ime propisanog obveznog otkupa električne energije iz OIEiK i obvezne isporuke te energije krajnjim kupcima, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

S 1. 2. 2022. stupa na snagu promjena cijene tarifnih stavki na Cjeniku električne energije za malo poduzetništvo – Cjenik od 1. ožujka 2019.

Na Cjeniku električne energije za malo poduzetništvo – Cjenik od 1. ožujka 2019., promijenit će se cijene tarifnih stavki. Izmijenjene (nove) cijene tarifnih stavki stupaju na snagu 1. 2. 2022., naknada za opskrbu na tom cjeniku ostaje ista.

To će značiti povećanje iznosa računa za električnu energiju za krajnje kupce iz kategorije malo poduzetništvo kojima će 1. 2. 2022. i nakon tog datuma, opskrbljivač GEN-I Hrvatska d.o.o. isporučivati električnu energiju po izmijenjenim (novim) cijenama prema Cjeniku električne energije za malo poduzetništvo.

Navedeni krajnji kupci iz kategorije malo poduzetništvo imaju pravo pismeno odustati od sklopljenog/ih Ugovora o opskrbi električnom energijom u roku od 15 (petnaest) dana nakon objave izmijenjenih cijena tarifnih stavki na Cjeniku električne energija za malo poduzetništvo (to jest, od dana objave Obavijesti o namjeravanoj promjeni cijena tarifnih stavka na Cjeniku) na internetskoj stranici opskrbljivača, odnosno od datuma izdavanja računa (to je ovaj račun) ako je to kasniji datum, bez otkaznog roka i bez ugovorne kazne. Pismeni raskid može se poslati na e-mail/poštansku adresu opskrbljivača.

Ova se obavijest smatra dodatkom ugovora i pravno je obvezujuća.

Cjenik od 1. siječnja 2017. do 28. veljače 2019. 

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
PLAVI (jedinstvena dnevna tarifa) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,435     35,00
Cijena s PDV-om 0,492*     39,55
BIJELI (viša i niža dnevna tarifa) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,460 0,305 35,00
Cijena s PDV-om   0,520* 0,345* 39,55

* Od 1. 1. 2017. PDV na električnu energiju iznosi 13 % umjesto dosadašnjih 25 %. Iznosi izraženi s PDV-om zaokruženi su na tri decimale.

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije poduzetništvo priključena na mrežu niskog napona i raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, naknade (reguliranog troška) na ime propisanog obveznog otkupa električne energije iz OIEiK i obvezne isporuke te energije krajnjim kupcima, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

Cjenik stupa na snagu 18. 6. 2013. i vrijedi do 31. 12. 2016.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Jednotarifno mjerenje (tarifni model PLAVI) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,435     35,00
Cijena s PDV-om 0,544     43,75
Dvotarifno mjerenje (tarifni model BIJELI) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,460 0,305 35,00
Cijena s PDV-om   0,575 0,381 43,75

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije poduzetništvo priključena na mrežu niskog napona i raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

Javna obveza društva GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja elektirčne energije, Radnička cesta 54, Zagreb 

Cjenik za razdobje od 17. lipnja 2013.

Tarifni model   Cijena električne energije Naknada za opskrbu
  JT VT NT
  kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/mjesec
Jednotarifno mjerenje (tarifni model PLAVI) Niski napon Cijena bez PDV-a 0,45     35,00
Cijena s PDV-om 0,56      43,75
Dvotarifno mjerenje (tarifni model BIJELI) Niski napon Cijena bez PDV-a   0,47 0,31 35,00
    0,59 0,39 43,75

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja su raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.
Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač  nema utjecaja.

POJAŠNJENJE DNEVNIH TARIFNIH STAVKI

Sukladno važećem Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine br. 143/06 i 26/10) upotrebljava se sljedeći način razvrstavanja isporučene električne energije po dnevnim tarifnim stavkama: viša dnevna tarifna stavka (VT) obračunava se svakim danom u vremenu od 7.00 do 21.00 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 8.00 do 22.00 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. U ostalom vremenu isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.