Cjenik električne energije za malo poduzetništvo – Cjenik od 1. 7. 2022

Obavijest s danom 12.10.2022.

Navedeni cjenik odnosi se na postojeće krajnje kupce kategorije malo poduzetništvo. Do daljnjega ne primamo upite/zahtjeve za sklapanje novog ugovora o opskrbi električnom energijom za krajnjeg kupca kategorije malo poduzetništvo i ne sklapamo ugovore o opskrbi malog poduzetništva električnom energijom s novim kupcima.

 

S 01.07.2022. stupa na snagu promjena cijene tarifnih stavki na Cjeniku električne energije za malo poduzetništvo – Cjenik od 1. veljače 2022.

PLAVI TARIFNI MODEL

PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
JT
(€/kWh)
JT
(kn/kWh)
Cijena bez 13% PDV-a 0,18066 1,36120
Cijena s 13% PDV-om 0,20415 1,53816

*Cijena od 1. 7. 2022.


PLAVI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
Naknada za opskrbu
(€/mjesec)
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)
Cijena bez 13% PDV-a 4,65 35,00
Cijena s 13% PDV-om 5,25 39,55

*Cijena od 1. 3 2019.

 FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:  1 EUR = 7,53450 KN

 

BIJELI TARIFNI MODEL

BIJELI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
VT
(€/kWh)
V T
(kn/kWh)
NT
(€/kWh)
NT
(kn/kWh)
Cijena bez 13% PDV-a 0,19823 1,49357 0,12344 0,93003
Cijena s 13% PDV-om 0,22400 1,68773 0,13948 1,05093

*Cijena od 1. 7. 2022.


BIJELI tarifni model
(jedinstvena dnevna tarifa)
Niski napon
Naknada za opskrbu
(€/mjesec)
Naknada za opskrbu
(kn/mjesec)
Cijena bez 13% PDV-a 4,65 35,00
Cijena s 13% PDV-om 5,25 39,55

*Cijena od 1. 3 2019.

 FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE:  1 EUR = 7,53450 KN

Cijene su važeće za obračunska mjerna mjesta iz kategorije poduzetništvo priključena na mrežu niskog napona i raspoređena u tarifne modele plavi ili bijeli.

Cijene ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, naknade (reguliranog troška) na ime propisanog obveznog otkupa električne energije iz OIEiK i obvezne isporuke te energije krajnjim kupcima, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja.

  

CIJENE NA TEMELJU UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Dana 10.09.2022. stupila je na snagu Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Narodne novine, br. 104/2022; u daljnjem tekstu: Uredba) kojom se, između ostalog, utvrđuju način i uvjeti formiranja cijena za kupce kategorije poduzetništvo u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023. godine (u daljnjem tekstu: najveća dopuštena cijena električne energije).

Najviše dopuštene cijene električne energije, utvrđene Uredbom, koristit će se izravno na temelju Uredbe za sve kupce kategorije kućanstvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije odnosno za kupce kojima vrijedi „Cjenik električne energije za malo poduzetništvo“ i koji ispunjavaju uvjete iz Uredbe. Najviše dopuštene cijene električne energije prema Uredbi primjenjivat će se od 1. listopada 2022. do, očekivanog, 31. ožujka 2023. Prema Uredbi, tarifne cijene električne energije u navedenom razdoblju za kupce poduzetništva s ukupnom šestomjesečnom potrošnjom električne energije do 250.00 kWh iznose kako slijedi: JT: 0,5295 kn/kWh (0,07 €/kWh), VT: 0,5635 kn/kWh (0,07 €/kWh), NT: 0,2765 kn/kWh (0,04 € /kWh) (bez PDV-a) ili 0,5983 kn/kWh (0,08 €/kWh), VT: 0,6368 kn/kWh (0,08 €/kWh), NT: 0,3124 kn/kWh (0,04 €/kWh) (s PDV-om). Ukoliko povlašteni kupci, čija ukupna šestomjesečna potrošnja električne energije iznosi do 250.000 kWh, prelaze navedeni iznos potrošnje od 250.000 kWh, primjenjuje se jedinstvena maksimalna cijena koja iznosi 1,356210 kn/kWh (0,18 €/kWh) (bez PDV-a) ili 1,55325 kn/kWh (0,20 €/kWh) (s PDV-om) za razliku u potrošnji energije u prekoračenju preko 250.000 kWh, a do 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje. Ukoliko ukupna šestomjesečna potrošnja povlaštenog kupca prelazi 2.500.000 kWh, primjenjuje se jedinstvena maksimalna cijena od 1,732935 kn/kWh (0,23 €/kWh) (bez PDV-a) ili 1,9582 kn/kWh (0,26 €/kWh) (s PDV-om).

Uredba ne utječe na zaračunavanje ostalih tarifnih stavki iz gore navedenog cjenika. GEN-I Hrvatska d.o.o. zadržava pravo dopune, izmjene ili ispravka ove obavijesti u slučaju izmjene Uredbe, odnosno dodatnih objašnjenja u vezi s provedbom Uredbe.

 

POJAŠNJENJE DNEVNIH TARIFNIH STAVKI

Sukladno važećim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine br. 104/2020) tarifne stavke ovise o vremenu potrošnje tijekom dana, kako slijedi: po višoj dnevnoj tarifi (VT) obračunava se električna energija isporučena u razdoblju od 7:00 do 21:00 sat kod zimskog računanja vremena, a u razdoblju od 8:00 do 22:00 sata kod ljetnog računanja vremena. U ostalom vremenu isporučena električna energija obračunava se po nižoj dnevnoj tarifnoj stavci (NT). Jedinstvena dnevna tarifna stavka (JT) traje svaki dan između 00.00 i 24.00 sata.