Kako biste započeli postupak promjene opskrbljivača, potpišite dva primjerka Ugovora o opskrbi malog poduzetništva električnom energijom. Potpisanu dokumentaciju pošaljite na našu adresu GEN-I Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb.

Ako imate pitanja slobodno nas kontaktirajte na besplatan telefonski broj 0800 2558 ili nam pišite na jeftinastruja@gen-i.hr.

DOKUMENTI