Dostavite svoj OIB u HEP-ODS prije prelaska na Jeftinu struju!

Poštovani  kupci Jeftine struje,

Ukoliko  Operatoru distribucijskog sustava  (HEP ODS d.o.o.) niste  dostavili Vaš OIB molimo Vas da im isti dostavite na neki od slijedećih načina:

1. Pozivom na kontakt broj telefona Elektre na Vašem području;
2. E-mailom ili faksom;
3. Osobnim odlaskom u Elektru na Vašem području.

Naime, ažuriran i točan OIB kod Operatora distribucijskog sustava jedan je od glavnih preduvjeta za promjenu opskrbljivača. Ukoliko želite postati kupac Jeftine struje ljubazno Vas molimo da Vaš OIB ažurirate i dojavite Operatoru distribucijskog sustava na svom području. Slijedi tablica s distribucijskim područjima i kontaktnim podacima na koje se možete obratiti:

Naziv-distribucijskog-područja.png

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja kontaktirajte nas na besplatni broj telefona 0800 2558 od ponedjeljka do subote, od 8:00 do 20:00 sati. Također nas možete kontaktirati putem e-maila na adresu jeftinastruja@gen-i.hr.  Uvijek ćemo vam rado pomoći!