Nove cijene mrežarine od 01.04.2022

Sukladno Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti i Zakonu o energiji, Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela odluku novim iznosima tarifnih stavki za distribuciju i prijenos (mrežarina) koje stupaju na snagu s 01.04.2022.

Stavke na koje se odnose nove cijene su sljedeće:

Plavi tarifni model
• Naknada za obračunsko mjerno mjesto: 11,60 kn/mjesec, odnosno 13,11 kn/mjesec s PDV-om


Bijeli tarifni model
• VT: 0,39 kn/kWh, odnosno s 0,44 kn/kWh s PDV-om
• Naknada za obračunsko mjerno mjesto: 11,60 kn/mjesec, odnosno 13,11 kn/mjesec s PDV-om


Crveni tarifni model
• VT: 0,22 kn/kWh, odnosno 0,25 kn/kWh s PDV-om
• Radna snaga: 39,00 kn/kW, odnosno 44,07 kn/kW s PDV-om

Više informacija na poveznicama:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_138_2332.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_138_2331.html


Sve ostale stavke koje nisu navedene, a odnose se na distribuciju i prijenos nisu uključene u promjenu cijene i iznos im se s 01.04.2022. ne mijenja.