Računi za Jeftinu struju su pregledni i jednostavni
Podaci za dostavu računa

Podaci o računu

Razdoblje za koje je izdan račun

Podaci za plaćanje

Identifikacijski broj kupca

Podaci o kupcu

Datum dospijeća plaćanja mjesečne obveze

Iznos računa bez PDV-a i ukupan PDV

Broj obračunskog mjernog mjesta

Adresa obračunskog mjernog mjesta

Kategorija potrošnje

Tarifni model

Vrsta cjenika

Distribucijsko područje

Ukupan iznos bez PDV-a

Specifikacija računa po stavkama

Ukupni iznos zaračunate električne energije

Iznos mjesečne naknade za mjerno mjesto

Ukupni iznos troška za korištenja mreže

Ukupni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije

Iznos visine trošarine

Zbroj stavki bez PDV-a

Postupak podnošenja reklamacije

Dodatne informacije o računu

Zakonske odredbe

Za detaljna objašnjenja pojedinih stavki kliknite sliku računa.