Izvješće o strukturi prodane električne energije sukladno Metodologiji utvrđivanja jamstva podrijetla električne energije opskrbljivača GEN-I Hrvatska d.o.o.

1. UDIO POJEDINIH IZVORA ENERGIJE U UKUPNO PRODANOJ ELEKTRIČNOJ ENERGIJI SVIM KRAJNJIM KUPCIMA U IZVEŠTAJNOM RAZDOBLJU

 

2. STRUKTURA UKINUTIH JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

2020. godina Energija vode Geotermalna energija Energija sunca Ukupno
Ukinuta jamstva podrijetla (MWh) 23.937.000 66.452.000 636.000 91.025.000

Informacije i poveznice na godišnja izvješća operatora tržišta određena ovom Metodologijom mogu se pronaći na ovom linku. 

Poveznice na internetske stranice operatora tržišta povezane sa sustavom jamstva podrijetla električne energije, Registrom i sustavom poticanja mogu se pronaći na linkovima: