Na mjernom mjestu (u električnom ormariću) nalazi se brojilo koje mjeri potrošnju električne energije. Električni ormarić može biti postavljen na:

  • pročelje nekretnine,
  • kao samostojeći na granicu parcele,
  • kao sastavni dio zidane ulične ograde ili
  • na unutarnji zid nekretnine.

Električni ormarić ima vratašca na kojima se nalazi prozor kroz koji korisnik i operator distribucijskog sustava mogu neometano očitavati brojilo bez otvaranja vratašca.

Primjer električnog ormarića u koji je postavljeno električno brojilo.

omarica.png

Otvoreni električni ormarić s dvama brojilima – analognim i električnim.

noter.png