Uvijek povoljne cijene električne energije!

Bez troškova promjene i bez ugovorne obveze.

Obavijest o prestanku opskrbe električne energije krajnjim kupcima kategorije kućanstvo i malo poduzetništvo

Nakon temeljitog promišljanja, analize poslovanja i na temelju predviđanja daljnjeg tijeka energetske krize u svijetu, u društvu GEN-I Hrvatska bili smo prisiljeni donijeti tešku odluku, da s danom 1. 12. 2022 prestajemo s pružanjem usluge opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj za krajnje kupce kategorije kućanstvo i malo poduzetništvo.

Obavijest o promjeni Uvjeta opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstva i pravo na raskid Ugovora o opskrbi električnom energijom

Krajnji kupci kategorije kućanstvo, koji su posebnim dopisom već bili obavješteni o sadržaju izmjena i dopuna UO te pravu na slobodan raskid sklopljenog Ugovora (bez otkaznog roka i bez ugovorne kazne), ovom obavijesti dodatno obavještavamo o sadržaju izmjena UO (s kojima su kupci već bili upoznati objavom UO s izmjenama i dopunama od 8. rujna 2022.

Obavijest o promjeni Uvjeta opskrbljivača GEN-I Zagreb d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništva i pravo na raskid Ugovora o opskrbi električnom energijom

Krajnji kupci kategorije poduzetništvo – malo i srednje poduzetništvo, koji su neposredno putem obavijesti na poleđini računa za električnu energiju, odnosno posebnim dopisom već bili obavješteni o sadržaju izmjena i dopuna UO te pravu na slobodan raskid sklopljenog Ugovora (bez otkaznog roka i bez ugovorne kazne), ovom obavijesti dodatno obavještavamo o sadržaju izmjena UO (s kojima su kupci već bili upoznati objavom UO s izmjenama i dopunama od 8. rujna 2022. na internetskoj stranici opskrbljivača) te o pravu da navedeni kupci mogu slobodno raskinuti sklopljen Ugovor o opskrbi električne energije na način i u roku navedenom u nastavku ove obavijesti.

Korištenje mreže

Usluge operatora sustava i/ili distribucijske mreže za korisnika mreže. Pružatelj usluga omogućuje prijenos električne energije putem prijenosne i/ili distribucijske mreže i korištenje usluga sustava.

MOJ
GEN-I